Панядзелак, 22.04.2024, 16:46
Прывітанне, Госць

"Фальклор – гэта бабуліны бліны...”

 (першакурснікі пра фальлор)

*аўтарская арфаграфія і сінтаксіс захаваныя*

 

Мы спыталі ў студэнтаў, што для іх фальклор. Яны адказалі. Вось так:

 

1.                               Фальклор, гэта мастацкая творчасць, у асноўным вусная, аб культуры нашага народа.

2.                               Фольклор – устный плод творческого труда народа вчера, сегодня, завтра.

3.                               Фольклор – народное творчество, нет?

4.                               Это обобщение нашего народа. Наше общество такое, как есть, в возможно шутливых и простых формах.

5.                               Фольклор для меня – это интересный опыт изучения разных мест и языка.

6.                               Фольклор – 1) цитаты души человеческой 2) духовная сторона жизни древних славян

7.                               1) народное творчество 2) культура народа 3) надо уваж надо сохранить его

8.                               Это жизнь! Я потому и поступил в БГУ! Фольклор супер! Я фанат!

9.                               Фальклор – гэта бабуліны бліны.

10.                           Фольклор – то, что невозможно полностью раскрыть.

11.                           Фольклористика – великая ценность.

12.                           Мінулае, сучаснае і будучае. Маё.

13.                           Совокупность культурных собраний, накопленных людьми на протяжении нескольких веков.

14.                           Яго нельга да канца адчыніць і раскрыць.

15.                           Легенды, мифы, сказки и т.д.

16.                           Главная ценность.

17.                           Искарка, которая горит в каждом из нас изначально, и задача в том, чтоб она горела как можно ярче.

18.                           Собрание устного народного творчества.

19.                           Тое, без чаго беларус не адчуе, што ён беларус.

20.                           Фальклор жыве і будзе жыць.

21.                           Гісторыя не толькі насельніцтва, але і ўсёй краіны. Гэта вельмі цікава, праўда, я не ведаю, наколькі.

22.                           Источник энергии.

23.                           Гэта знаёмства з народнымі беларускімі песнямі, танцамі.

24.                           Это история страны, традиции, особенности, религия народа, культура народа. Это то, что связано с народом.

25.                           Гэта наша ўсё! Наша мова самая меладычная, а чаму? А таму што ліцьвіны, крывічы, беларусы спявалі, спявалі што дзень. І гэта адбілася на меладычнасці мовы. Розныя людзі … маюць свой говор, дыялект. А гэта і ёсць фальклор.

26.                           Ліст да нашчадкаў. Ствараўся не дзеля гэтага, але ж…

27.                           Это фундамент, основа, которая дала толчок для развития не только искусства, а и самому человеку.

28.                           Это жизнь! Это история нашей страны! Это интересно!

29.                           История. Отражение черт государтва, тоже фольклор. Фольклор для меня это детство.

30.                           …народная творчасць, песні, быліна. P.S. пасля практыкі, я думаю, з’явіцца больш канкрэтнае меркаванне.

31.                           Гэта не толькі прыказкі, байкі, легенды, але і людзі, якія могуць распаведаць пра гэтыя з’явы.