Панядзелак, 22.04.2024, 18:31
Прывітанне, Госць

БІБЛІЯГРАФІЯ ПРАЦ ВАСІЛЯ ЛІЦЬВІНКІ,

прысвечаных асобе і творчасці Рыгора Шырмы

(выйшлі з 1973 па 1998 гг.)

 1.   Ліцьвінка В. Вывучэнне гістарычнага ўзаемадзеяння беларускага фальклору з фальклорам іншых народаў у працах Рыгора Шырмы. – У зб.: Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх моў і літаратур. Мінск, 1973.

2.   Рыгор Шырма. Песня – душа народа. Укл., кам. і бібліяграфія Васіля Ліцьвінкі.  Мінск, 1976.

3.   Ліцьвінка В. Паэтыка беларускіх і славянскіх народных песень у працах Рыгора Шырмы – У зб.:Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур. Мінск 1977.

4.   Ліцьвінка В. Месца палескіх запісаў у зборніках Шырмы. – У зб.: Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратуры і фальклоры”. Гомель, 1980.

5.   Литвинко В. Ширма и славянская культура. – В сб.: Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск., 1982.

6.   Шырма-фалькларыст і заходнебеларуская літаратура. У зб.: "Узроўні фальклорных уплываў”. Мінск., 1982.

7.   Ліцьвінка В. Старонкі жыцця. – У зб.: "Песня на ўсё жыццё. Успаміны пра Шырму”. Мінск., 1983.

8.   Ліцьвінка В. 95-годдзе Рыгора Шырмы // Полымя, 1987, № 1.

9.   Рыгор Шырма. Кніга-фотаальбом. Аўтар-укладальнік Васіль Ліцьвінка. Мінск., 1990.

10. Ліцьвінка В. Зорка Рыгора Шырмы // Голас Радзімы,1992, 16 студз; // Народная газета, 1998, 21 студз.

11. Ліцьвінка В. Шырма расказвае пра сябе.–Мастацтва Беларусі,1992,№2, 7, 11.

12. Ліцьвінка В. Летапіс жыцця і творчай дзейнасці Рыгора Шырмы. – У зб.: "Рыгор Шырма. Песня – душа народа”. Укл., кам. і бібліяграфія Васіля Ліцьвінкі. Выд. 2-е, Мінск, 1993.

 

Бібліяграфію падрыхтавала Наталля Міхайлаўна Ліцьвінка, доктар хімічных навук, прафесар,

жонка Васіля Дзмітрыевіча

(у афармленні выкарыстанае фота з сямейнага арфіву Шырмаў)