"З Iм сустракаліся практыканты..."

Дзённік фальклорнай парктыкі студэткi 1 курса (1970 г.) Ліліi Аўчыннікавай


Ён - загадчык кафедры гiсторыi беларускай мовы, доктар фiлалагiчных навук, Мiкалай Рыгоравiч Прыгодзiч

Сегодня, после нашей домашней работы, мы идём в гости к самодеятельному поэту Миколе Пригодичу. На улице нас встречает высокий светлый парень, приглашает в дом. Николай родился в 1953 году в д. Лыща. В этом году окончил среднюю школу, и думает поступать к нам на филфак на белорусское отделение. Завтра ему будут вручать аттестат зрелости. Писать Коля стал давно. В 1969 г. он стал победителем районного конкурса молодых самодеятельных поэтов и призёром областного конкурса. Мы ознакомились с его стихами, заметками. Ведь он – внештатный корреспондент газеты «Полесская правда», печатается в газетах «Звезда», «Берёзка». Николай рассказал нам интересную историю своего села.

«…Говорят, жил где-то охотник. Стрелял, как водится, зверей, которых здесь было уйма, ловил рыбу. И однажды забрёл в такие дебри, откуда и выбраться не мог. С большим трудом выбрался охотник на поляну… и ахнул, до того понравилось ему окружающее место. Невдалеке протекала извилистая речушка, у опушки леса пели родники, пестрел луг. А дальше лежало непроходимое болото. Затем, придя домой, он не мог забыть этого места. И вскоре тут поселился этот охотник с семьёй.

Прошумели годы. Рядом с землянкой того охотника выросли другие. Так родилась деревушка. Однажды в эти места попал пан. Увидел он здешних крестьян и говорит: «Ну, и голище же здесь, голище!» Так и закрепилось это название за деревней. Со временем «го» потерялось и село стало именоваться Лыще».

Мы поблагодарили Николая за интересный рассказ, пожелали ему новых творческих успехов. А его стихи мы переписали в свои тетради, как незабываемую память о Полесье.

Вершы Міколы Прыгодзіча
(1953 г.н., вёска Лышча Пінскага р-на Брэсцкай вобл.)

Твая маці

Калі стрэнеш жанчыну
Ты з сівой галавой,
Ведай добра – для сына
Аддала колер свой.

І смяяцца не трэба,
Гэта ж маці твая
Колер жытняга хлеба
На сябе прыняла.

Паглядзі ёй у вочы –
Там прасторы жыцця,
Там сцяжынкаю крочыць
Радасць-мара твая.

Дык запомні навекі:
Ты заўсёды ў даўгу
Перад тым чалавекам,
З кім убачыў вясну.

Маме

Ты для нас маладою
Будзеш вечна, заўжды,
Хоць ужо сівізною
Глядзяць косы-гады.

Хоць смаршчынкі на твары
Ужо паклалі сляды,
Усё раўно твае мары
Будуць з намі ісці.

Салдатка

Даўно закончылась вайна,
Прыйшлі дамоў салдаты.
І ўсёж не верыць нам яна
І кожны дзень з-за хаты

Яна ўглядаецца ў прастор
І моўчкі выглядае.
Але ніхто, адзін віхор
На вочы ёй трапляе.

І слёзы крыўды і тугі
Навальваюцца разам:
– О, дзе ты, родны, дарагі,
Чаму не даў адказу?..

І зноў ніхто не адказаў,
Ты ўсё стаіш адна.
І толькі вецер прагучаў
Сярдзіта ля акна.

Пісьмо да маці

Пішу я з далёкай Сібіры,
З суровай ангарскай тайгі.
Ты, помніш, мяне не пускала
У край гэтай лютай ракі?
Ты чула, як хтосьці са страхам
Расказваў аб звычках вятроў,
А ты тут таёжную трасу
Праводзіш праз нетры лясоў.

Бяжыць, разбягаецца ў далях
Бліскучы клубок правадоў.
Ты ведаеш, мама, – я знаю,
Дзе шчасце праходзіць маё.

А ты не бядуй, што не маю
Я адрасу цвёрдага йшчэ –
Наш адрас ад краю да краю
Прасекаю “ЛЭП” занясе.

Пішу я і мне над палаткай
Шапоча маркотна сасна:
– О, дзе мая, дзе мая хатка,
У якой задрамала вясна?

І лашчыцца голлем да шыбы,
Працягвае рукі праз край.
У палатку нагрэцца та-нібы
І месца пытаючысь – “Дай”.

Ая пад шаптанне і слёзы
Нячутна заснуў над сталом.
І ў сне сустракаю бярозы
За родным палескім сялом.

***

У жыцці дарога школы
Як камень у сцяне.
А выб’ецца каторы –
Навекі закліне!

Байка

– Пажар! Пажар! Ідзе ў сяле.
А што гарыць, а што і дзе?
І мітусня, і крык, і грукат
З канца ў канец стралой ляціць.
– Ды што за д’ябал, што за штука,
Ну, …што палае, што гарыць?!

А што палае – не знайдзём:
Гарыць запалак здзесь агнём!Папярэднi артыкул Да зместа На галоўную Наступны артыкул
Сайт создан в системе uCoz